กิฟฟารีนเข้ารับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับทองคำ (WFDSA Global Code of Ethic: Gold Award)

แพทย์หญิง นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เข้ารับมอบโล่รางวัลในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับทองคำ (WFDSA Global Code of Ethic: Gold Award)

Read more

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย คว้ารางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณนักธุรกิจขายตรง

บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก นำโดย นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ รับมอบโล่รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับโกลด์ (WFDSA Global Code of Ethic)

Read more

สมาคมการขายตรงไทยส่งเสริมจรรยาบรรณเป็นเลิศ จัดงาน TDSA AWARD 2022

สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดงาน ‘TDSA AWARD 2022’ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่นจากบริษัทสมาชิกของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

Read more