CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

TEDFundOpenHouse2023

OTHER

อว. – TED Fund เผยผลการจัดงาน TED Fund Open House 2023

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยผลการจัดงาน TED Fund Open House 2023  ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด

Read More
OTHER

TED Fund จัดงาน TED Fund Open House 2023 ปีที่ 3 โชว์ผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมงาน “TED Fund Open House 2023” เวทีแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Read More