Tencent

OTHER

เทนเซ็นต์ เปิดตัวโครงการ “คาร์บอนเอ็กซ์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมคาร์บอนต่ำแห่งอนาคต

จากรายงานฉบับล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้ตอกย้ำว่า เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า โดย IPCC ระบุว่า โอกาสที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน 1.5 องศา

Read More