ส่งต่อความรู้สู่เครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานรับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จำนวน 20 ชุด จาก ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (ที่ 2 จากขวา)

Read more