ผู้บริหาร TK Park เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ บำรุง (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

Read more