การท่องเที่ยวฮ่องกงแถลงแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว นำเสนอฮ่องกงมุมมองใหม่ พร้อมปูทางสู่การกลับมาของนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) จัดงานแถลงข่าวประจำปีเพื่อประกาศแนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยว (Tourism Update) ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด

Read more