Travel Tech โอกาสในวิกฤตผลักดันท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ยุคดิจิทัล

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสในประเทศไทย ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต ที่ทุกธุรกิจล้วนเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว นั้นทำให้เลี่ยงไม่ได้เลยที่ชาวภูเก็ต ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งหนึ่งในชีวิต

Read more