ทำไม Famtech จะกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีนี้

Famtech เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อช่วยให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นอยู่ที่ดี แม้คำว่า Famtech ไม่ได้แพร่หลายมากนัก แต่อุตสาหกรรมดังกล่าวก็มีอยู่จริง และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในหมู่สตาร์ทอัพและโครงการริเริ่มไม่แสวงผลกำไร เทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยครอบครัวต่าง ๆ

Read more