เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Vitafoods Asia 2022 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ววันนี้ เตรียมจัดงานที่เดียวกับงาน Fi Asia ตุลาคมนี้

งาน Vitafoods Asia 2022 ซึ่งเป็นเวทีกิจกรรมชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมโภชนเภสัช (nutraceutical) อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (functional food and beverages) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (dietary supplement) ในเอเชียได้เปิดรับลงทะเบียน

Read more