Yakima Chief Hops สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในยุโรปที่เบลเยียม

Yakima Chief Hops (YCH) ผู้จัดจำหน่ายฮอปส์จากเกษตรกรรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาจากเมืองยากิมา รัฐวอชิงตัน ประกาศว่า บริษัทได้ก่อสร้างคลังสินค้าแบบรักษาความเย็นในเบลเยียมเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Read more