Zymo Research เปิดตัวซอฟต์แวร์ชีวสารสนเทศศาสตร์ รองรับการตรวจหาเชื้อโควิดในน้ำเสีย

Zymo Research เปิดตัวซอฟต์แวร์ VirSieve™ Bioinformatics Pipeline สำหรับชุมชนจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั่วโลกและสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ต่าง ๆ ในน้ำเสีย โดย VirSieve™ เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส

Read more