อุบลราชธานี : พช.เดชอุดม ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา พช.” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ

Read more

ลุยต่อเพื่อพี่น้องประชาชน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อ.เขมราฐ และ อ.นาตาล สร้างทางรอดจากภัยโควิด-19 ร่วมไปกับกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

“ผู้นำต้องทำก่อน” พช. จับมือ คลัง จ.อุบลฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง”

Read more

ลุยต่อเพื่อพี่น้องประชาชน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อ.เขื่องใน เพื่อสร้างทางรอดจากภัยโควิด-19 ร่วมไปกับกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

จ.อุบลราชธานี เกาะติดพื้นที่ สนับสนุนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” อ.เหล่าเสือโก้ก พร้อมเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อสร้างทางรอดจากภัยโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา

Read more