MediaOutReach

OTHER

Media OutReach Newswire เปิดตัวการรายงานผลอัจฉริยะครั้งแรกในอุตสาหกรรม

Media OutReach Newswire ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าวระดับโลก ได้เปิดตัวพอร์ทัลการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี SaaS ที่ทันสมัย โดยนำเสนอ ขั้นตอนในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน มีการรวบรวมรายงานหลังเผยแพร่ข่าว

Read More