กระทรวงพาณิชย์

EntertainMovie

พาณิชย์ฉลองปีทองภาพยนตร์ไทย จัดงาน ฮ่องกงไทยไนท์ 2024

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP จัดงาน Hong Kong Thai Night 2024 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More