กรุงเทพมหานคร

Other

กรมอนามัย – กรุงเทพ – ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย

Read More