การดูแลสุขภาพช่องปาก

HealthyLifestyle

ไลอ้อน เปิดเทคนิค ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน

“การดูแลสุขภาพช่องปาก” เป็นสิ่งสำคัญ สุขภาพช่องปากเป็นเสมือนประตูสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ควรเริ่มต้นใส่ใจตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา “ฟันน้ำนมผุ” ซึ่งจะมีผลกระทบ

Read More