กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า และ USTDA สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย พร้อมปั้นโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีจังหวัดภูเก็ต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package

Read more

ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 7 วันรวด เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2

Read more

ดีอีเอส – ดีป้า ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 ที่จัดโดย ดีป้า ชี้หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้นำ

Read more

“ดีป้า” คว้ารางวัลเกียรติยศ และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

ดีป้า ชูผลงานบริการด้านดิจิทัล คว้า ‘รางวัลเกียรติยศ’ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจในการพัฒนาบริการด้านดิจิทัล

Read more

“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จ การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชนในอำเภอกันตังที่ได้รับรางวัลจากสหประชาชาติ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง

Read more

“ดีป้า” สานต่อความสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เร่งปั้น 150 คนรุ่นใหม่สู่ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’

ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’

Read more

ดีป้า ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เร่งติดปีกเกษตรกร พร้อมยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’

ดีป้า ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่เกษตรกร และบุคลากรภาคการเกษตรของประเทศ

Read more

ดีป้า จับมือ ส.อ.ท. และเครือข่ายภาคการศึกษา พัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการจ้างงาน แก้โจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษาระดับประเทศ จัดกิจกรรมเสวนา Technology, Skills, and the New Trend of Work: ทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบไม่ตกงาน ชี้แนวทางการพัฒนา

Read more

ดีป้า เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น คาดยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยสู่เกษตร 2.0-3.0 ใน 5 ปี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมไทย ปี 2564 ยังคงกระจุกตัวอยู่ในระดับเกษตร 1.0 ถึง 2.0 แต่คาดการณ์ว่า เกษตรกรไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีในทุกขั้นตอนการผลิต

Read more