ตอนที่3

EntertainSeries

เรื่องย่อ ลออจันทร์ ตอนที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567

ลออจันทร์(จีน่า-ญีนา) ได้โอกาสเข้าไปในวังจุฑาเทพกับภูธเนศ(กลัฟ-คณาวุฒิ) และได้พบทวดอ่อน(ดวงตา ตุงคะมณี) พร้อม ๆ กับเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับความลับของสร้อยอัจนาจักระ

Read More