นมยูเอชที

Other

บิ๊กซี ส่งมอบนมยูเอชทีกว่า ๑ แสนกล่อง ให้โรงเรียน ๑๔๓ แห่ง

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี

Read More