นราธิวาส

Other

เต็ดตรา แพ้ค ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในนราธิวาส

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก พร้อมด้วยพันธมิตรโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้าง

Read More