ปูนซีเมนต์นครหลวง

Other

ปูนซีเมนต์นครหลวง หารือผลักดันการผลิตปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read More
Other

ปูนซีเมนต์นครหลวง สนับสนุนงบก่อสร้างศูนย์การเรียนฯ โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 15

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท ก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี”

Read More