มศว

Other

กระทรวงมหาดไทย – มศว ต่อยอดอัตลักษณ์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และ

Read More
Other

มหาดไทย-มศว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าไทย

Read More