มูลนิธิบีเจซีบิ๊กซี

Other

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MoU ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ให้การต้อนรับ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและคณะ

Read More