มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

Other

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดย นายคุนิฮิโกะ เซะกิ รองประธานกรรมการ และผู้แทนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ร่วมกับ กรมป่าไม้ โดย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน มุ่งมั่นร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 500 คน จาก 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric

Read More