มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี

Other

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ประชุมหารือผลักดันโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะ

Read More