ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Other

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน

Read More
Other

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ร่วมสืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานฯ

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชน พร้อมเดินหน้าเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

Read More
Other

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ศักยภาพเตรียมความพร้อมเด็กไทย จัดโอเพ่นเฮ้าส์

วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาเพื่อแนะนำคณะและหลักสูตรด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

Read More
Other

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 5 รางวัล “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากการส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”

Read More
Other

เยาวชนไทยสุดเจ๋ง ครีเอทการใช้เทคนิค SMI วัดค่าความหนาของเนื้อไต

อีกครั้งที่ผลงานวิจัยของนักศึกษาไทยสามารถชนะใจกรรมการ และคว้ารางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ โดยล่าสุด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศแสดง

Read More
Other

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนมัธยมฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

Read More
HealthyLifestyle

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมความรู้กระดูกและข้อ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย จัดกิจกรรมบริการวิชาการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพกระดูกและข้อประชาชน พร้อมเปิดตัวรายการสุขภาพใหม่!

Read More
Other

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงาน CRA open House แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงาน CRA open House โครงการเปิดบ้านแนะแนวการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการ

Read More