วันธาลัสซีเมียโลก

HealthyLifestyle

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย

เนื่องในวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันธาลัสซีเมียโลก (World Thalassemia Day) ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George’s University – SGU) ในเกรนาดา หมู่เกาะเวสต์อินดิส

Read More