วารินแล็บคอนเท็มโพรารี

ExhibitionLifestyle

นิทรรศการเดี่ยว “Threads of Change” โดย Kelsey Merreck Wagner

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการเดี่ยว “Threads of Change” โดย Kelsey Merreck Wagner ศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สร้างสรรค์

Read More
ExhibitionLifestyle

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี จัดแสดง “ศิลปะสิ่งทอเพื่อความยั่งยืน”

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 95 หอศิลป์จากทั่วโลกที่โดดเด่นด้านการนำเสนอนิทรรศการศิลปะที่มีเนื้อหาคุณภาพ เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในอาร์ตแฟร์ Art Central Hong Kong

Read More