วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Other

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดโครงการ “สุภาพบุรุษงานช่าง”

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้นำด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยแบบครบวงจร  ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  เปิดศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านงานสารพัดช่าง ภายใต้โครงการ “สุภาพบุรุษงานช่าง”  มุ่งพัฒนาหลักสูตรด้านงานช่างเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับ

Read More