วิทยาเขตจอมทอง

Other

เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตรแกะกล่อง มทร.ล้านนา จอมทอง

นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดเผยว่ามทร.ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิต

Read More