ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Other

“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับตราสัญลักษณ์ “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประจำปี 2566 ประเภทห้องประชุม

Read More