สหพัฒน์ให้น้อง ปี 8

Other

“สหพัฒน์” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิ๋ว ผ่านโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 8”

“โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของ

Read More