กรุงศรี ร่วมกับ เมเจอร์ แคร์ สร้าง “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ให้โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกันสร้างสรรค์ต่อเติมความฝันให้กับน้องๆ เยาวชนของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้วยการสร้าง

Read more

ก้าวสู่ปีที่ 9 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ “พร้อมเคียงข้าง…ทุกย่างก้าว” จัดกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ”

การให้ที่ดีที่สุด คือ การ “ให้โอกาส” มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จึงได้สร้างสรรค์ “โลกกว้างแห่งโอกาส” ด้วยการมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่พื้นที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ

Read more