ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

Other

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 66” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าสร้างสรรค์ “โลกกว้างแห่งโอกาส” ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดทำและส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมภายใต้เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ

Read More