อีริคสัน

BusinessIT

อีริคสัน ครองอันดับหนึ่งผู้นำตลาด 5G ในรายงาน Frost Radar™ เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

อีริคสันได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำอันดับ 1 ในรายงานการวิเคราะห์ตลาดโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G ของ Frost Radar™ ประจำปี 2024 เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ตอกย้ำให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก

Read More