เจมส์จิรายุ

Entertain

บิ๊กซี x พีแอนด์จี แท็กทีม “เบลล่า – เจมส์จิ” ท้าลมร้อน “สวยทัน Summer กับ P&G”

บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Exclusive Event only at Big C “สวยทัน Summer

Read More