เจแอลแอล

BusinessReal Estate

เจแอลแอล ประเทศไทย เผยเทรนด์ ESG ของปี 2567

เจแอลแอล ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สรุปภาพรวมกระแสแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของปี 2567 ในตลาด

Read More