เชลล์ประเทศไทย

Business

เชลล์ ขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานจาระบีในประเทศไทย

เชลล์ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานจาระบีในประเทศไทย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ด้วยการขยายกำลังการผลิตขึ้นเป็นสามเท่า จาก 5,000 ตัน สู่กำลังการผลิตสูงสุดได้ถึง 15,000 ตันต่อปี

Read More