เสรี สาธุกิจชัย ได้รับการโปรโมทให้เป็น SAP Platinum Partner

คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบที่ช่วยบริหารจัดการในองค์กร ได้รับการโปรโมทให้เป็น SAP Platinum Partner

Read more