ภาครัฐได้ประโยชน์อะไรจากเอดจ์คอมพิวติ้ง

เอดจ์คอมพิวติ้ง สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น แต่การนำเทคโนโลยีเอดจ์คอมพิวติ้งต่าง ๆ มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐนั้นยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง

Read more

บทความ : “บริษัททุกแห่งล้วนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์”

กระแสการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ แอปพลิเคชั่นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และทุกบริษัทกลายสภาพเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ Walmart ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ และผู้ผลิตอุปกรณ์เช่น John Deere ได้เปิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรม (innovation labs)

Read more