เร้ดแฮท

BusinessIT

‘การใช้ AI ให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยโอเพ่นเทคโนโลยี’ จากเร้ดแฮท 

เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เร้ดแฮทเชื่อว่านวัตกรรมจะพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI อย่างไร ณ จุดไหน จึงจะเป็นประโยชน์

Read More