เวสเทิร์นดิจิตอล

BusinessIT

“เวสเทิร์น ดิจิตอล” ติดอันดับองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การคัดเลือกประจำปีของ Ethisphere มุ่งเน้นไปที่องค์กรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้านจริยธรรม (Ethics) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

Read More