SYS Education Fund โครงการส่งเสริมการศึกษาจาก SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีมชั้นนำ เพื่อเยาวชนที่ประพฤติดีได้เรียนต่อเนื่องจนจบ ป.ตรี

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมามากกว่า 25 ปี ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ชั้นนำของประเทศไทย หนึ่งในภารกิจสำคัญที่เป็นนโยบายหลักขององค์กร ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน

Read more

SYS มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุน ในโครงการ SYS Education Fund ประจำปี 2563

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 4 จากขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงก์ มานานมากกว่า 25 ปี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในโครงการ SYS Education Fund (เอส วาย เอส เอดูเคชั่น ฟันด์) หรือ SEF (เอส อี เอฟ) ประจำปี 2563

Read more

SYS มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานผู้รับเหมาประจำ ในปี 2563

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปีโดย นายเจษฎา ปลั่งมณี (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานผู้รับเหมาประจำ ในปี 2563

Read more

SYS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563

นายสยมภู เฮนะเกษตร (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

Read more

SYS รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย (กลาง) องคมนตรี

Read more

SYS ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563”

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี โดย นายสยมภู เฮนะเกษตร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค ร่วมจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563”

Read more

SYS มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก จ.ระยอง

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปีโดย นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท จำนวน 200 ทุน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 10 แห่ง

Read more

SYS มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี นำโดย นายทรากุน อาจคุ้มวงษ์ (ผู้ถือป้ายด้านขวา) ผู้จัดการฝ่ายจัดหา บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง รวมมูลค่า 100,000 บาท

Read more

เหล็กสยามยามาโตะ ได้รางวัล “Eco Factory”

นายดำรงค์ศักดิ์ จัตุรงค์พัฒนา (ซ้าย) ผู้จัดการโครงการขยายการลงทุน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่รางวัล “Eco Factory – อีโค่ แฟคทอรี่” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020”

Read more