แบรนด์ชุมชนชาติพันธุ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก

Other

ไทยพีบีเอส สร้างโอกาสต่อยอดโมเดลธุรกิจ “แบรนด์ชุมชนชาติพันธุ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก”

ไทยพีบีเอส ร่วมผลักดันคุณค่าของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมคุณค่าจากวิถีชีวิต วิถีชุมชน พร้อมทั้งต่อยอดไอเดีย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่า เพื่อยกระดับไปสู่ระดับโลก

Read More