แรนซัมแวร์

BusinessIT

จะกู้คืนข้อมูลจากการโจมตีโดย แรนซัมแวร์ ได้อย่างไร?

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้ขยายตัว และพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบธุรกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในหลายอุตสาหกรรม และส่งผลให้เกิดการสูญเสียข้อมูล และสินทรัพย์ของ

Read More