โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

Other

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38

โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นโครงการตามพระราชดำริโครงการแรกของจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 โครงการแรก ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

Read More