NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนการศึกษา สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หนึ่งในการทำงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คือการมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาในทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชาติ

Read more

NT มองไกล สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชนคู่องค์กรเติบโตยั่งยืนไปด้วยกันผ่าน NT CSR เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดงานสัมมนา NT CSR : โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

Read more

NT ValueMax Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออฟติกแท้100% คุ้ม ครบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2565

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เดินหน้ายกระดับบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลด้วยโครงข่ายที่มีศักยภาพและครบวงจรมากที่สุดในประเทศ มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชั่น NT ValueMax Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออฟติกแรงเต็มแมกซ์ Work From Home

Read more

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

ด้วยการผสานความสามารถด้านนวัตกรรม วางกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มทางเลือกให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

Read more

บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เปิดตัว “BBIX Bangkok No.2 Center” ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด

บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ BBIX Bangkok No.2 Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยจะเริ่มต้นให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรี

Read more