NT ประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ฐานลูกค้าเพิ่มเท่าตัว มั่นใจปิดปี 2565 ด้วยรายได้ 11,000 ล้านบาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประกาศความสำเร็จจากการสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเป็นความสำเร็จหลังการควบรวมกิจการ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านบริการคลาวด์ครบวงจรรายใหญ่

Read more

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อ “ความร่วมมือที่ไร้ขอบเขตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และ T3 Technology ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือที่ไร้ขอบเขตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า”

Read more

NT นำนวัตกรรมดิจิทัล เสริมแกร่งเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนเกษตรสมัยใหม่ Smart Framing จ.นครพนม

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฎิบัติการลูกค้า

Read more

NT พัฒนาธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนคือประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจใส่ใจ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาในธุรกิจโทรคมนาคมเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงาน

Read more

เอ็นที ผนึก SUPERNAP ยกระดับศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ และบริการคลาวด์ของภาครัฐ สู่มาตรฐานเทียร์ 4 ในระดับสากล

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (เป็นองค์กรที่เกิดจากการควบรวมกิจการของรัฐซึ่งประกอบไปด้วย กสท โทรคมนาคม และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) จับมือ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)

Read more

NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนการศึกษา สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หนึ่งในการทำงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คือการมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาในทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชาติ

Read more

บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เปิดตัว “BBIX Bangkok No.2 Center” ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด

บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ BBIX Bangkok No.2 Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยจะเริ่มต้นให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรี

Read more