CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

OTHER

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Stand up to CANCER Together เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤติ ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน

Read More