ใช้ชีวิตฮื้อมีความสุขกับโรคลมชัก

HealthyLifestyle

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ จัดกิจกรรมค่ายผู้ป่วย “ใช้ชีวิตฮื้อมีความสุขกับโรคลมชัก”

26 มีนาคม เป็นวันโรคลมชักโลก (World Epilepsy Day หรือ Purple Day) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประมาณการว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคลมชักราว 6-7 แสนคน

Read More