ไดเวอร์ซี่

Other

Green Hotels กุญแจสำคัญสู่การลดมลพิษ

ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) และชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย ร่วมมือพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโรงแรมและภาคบริการการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read More